Održavanje opreme

Sama činjenica da se bavimo proizvodnjom, prodajom i servisiranjem opreme i sistema za rashladu, koji održavaju robu pod određenim temperaturnim režimima 24 časa dnevno, non-stop, tokom cele godine, dovodi nas u obavezu da posao obavljamo isključivo na profesionalan način i u skladu sa najvišim standradima.

Thermo King - mobilni servis

Frigomax Vam pored svojih usluga koje obavlja u instalaciono-servisnom centru u Šapcu nudi i dodatnu podršku u vidu mobilnog Thermo King servisa po programu Road Assistance. Obučene ekipe servisera u svojim vozilima poseduju svu neophodnu opremu za intervenisanje na terenu, odnosno na prostoru voznog parka korisnika naših usluga, kao i adekatan lager rezervnih delova, kako bi se na licu mesta mogla otkloniti svaka nepravilnost u radu, a time uređaj dovesti u stanje funkcionalnosti.

Naše ekipe su dostupne na odziv u najkraćem mogućem roku 24 časa, 7 dana u nedelji i to tokom čitave kalendarske godine.