Održavanje opreme

Sama činjenica da se bavimo proizvodnjom, prodajom i servisiranjem opreme i sistema za rashladu, koji održavaju robu pod određenim temperaturnim režimima 24 časa dnevno, non-stop, tokom cele godine, dovodi nas u obavezu da posao obavljamo isključivo na profesionalan način i u skladu sa najvišim standradima.Servis - Transportna rashlada

Thermo King instalaciono-servisni centri u Šapcu i Beogradu pružaju Vam mogućnosti nabavke i ugradnje originalnih rashladnih uređaja i rezervnih delova i pruža sve vrste usluga kako na polju redovnog, odnosno preventivnog održavanja, tako i u domenu interventog servisiranja. Svi procesi ugradnje i servisiranja usklađeni su u potpunosti sa najvišim standardima Thermo Kinga kao internacionalne korporacije koja nastoji da svim svojim klijentima širom sveta pruži unificirani nivo usluge kroz svoje servisne centre. Servisi i kadrovi koji je opslužuju takođe su organizovani prema Thermo King standradima, pa tako sve procese možete zaokružiti na jednom mestu, od upoznavanja sa brendom, odnosno našom ponudom, kao i dobiti uslugu dijagnostike kvara koji imate, predloga za rešenje istog, a naravno i sve usluge na otklanjanju kvara, što ovaj centar odvaja od svih ostalih sličnih centara u regionu.