Stacionarno hlađenje

Sopstvenim kapacitetima Frigomax pruža usluge projektovanja rashladnih sistema različitih konfiguracija i namena, kao i proizvodnje hladioničke opreme i izvođenja montažno-instalaterskih radova po principu „ključ u ruke“. Primenom poslednjih tehnoloških rešenja i inovativnim pristupom svakom zahtevu brinemo o energetskoj efikasnosti i učinkovitosti naših sistema.

Rashladne vitrine i oprema

Tokom desetogodišnjeg iskustva u radu sa hladioničkom opremom Frigomax je izgradio poverenje, kako kod svojih kupaca, tako i kod proizvođača opreme koju nudimo i instaliramo. Danas, kao pouzdan partner najreprezentativnijim kupcima u regionu, nudimo mogućnost nabavke rashladnih vitrina različitih evropskih proizvođača. U skladu sa potrebom i konkretnim zahtevom ponudićemo Vam najbolje rešenje kada su u pitanju proizvođač, model i koncept rashladne vitrine, bilo da se radi o vitrinama sa temperaturnim režimom ili bez njega.

Pored hladioničkih vitrina, Frigomax nudi i drugu hladioničku opremu mimo svog proizvodnog programa, kao što su: kondezatori svih tipova i kapaciteta, isparivači različitih tehnoloških namena, oprema za automatiku, mehanika za rashladnu tehniku i sl.