Stacionarno hlađenje

Sopstvenim kapacitetima Frigomax pruža usluge projektovanja rashladnih sistema različitih konfiguracija i namena, kao i proizvodnje hladioničke opreme i izvođenja montažno-instalaterskih radova po principu „ključ u ruke“. Primenom poslednjih tehnoloških rešenja i inovativnim pristupom svakom zahtevu brinemo o energetskoj efikasnosti i učinkovitosti naših sistema.

Projektovanje

Godinama unazad usvajali smo iskustva u radu u oblasti hlađenja i klimatizacije. Upravo to iskustvo, kao i rad na stalnom razvoju i primena najinovativnijih tehnoloških rešenja čine jedinsten spoj koji predstavlja osnovu za pristup svakom novom projektu na kojem radimo. Na osnovu tehnološkog projekta ili projektnog zadatka koji definiše investitor pružamo usluge projektovanja kompletnih rashladnih sistema za najširu namenu.

Prvenstveno, predlažemo najadekvatniji koncept u smislu izbora tehnologije koja će biti primenjena, a potom vršimo dimenzionisanje i izbor same opreme u skladu za zahtevom investitora ili na bazi naše preporuke i/ili aktuelne ponude same opreme. Na posletku se određuje način i dizajnira šema povezivanja i instalacije opreme u skladu sa svim prethodno napravljenim izborima, te sve to čini sastavni deo projektne dokumentacije, kako u delu mašinskih instalacija, tako i u delu električnih instalacija koje ih neizostavljivo prate i čene jedu celinu.

Osnovna ideja svakog projektovanog sistema je da pruži pouzdan i efikasan rad u okvirima zahteva tehnologije, dok se prilikom same izrade projekata vodi računa o tome da sva projektna dokumentacija bude dostupna, logički povezana i jasna, kako bi se na osnovu iste u narednim fazama nesmetano izveli sve neophodni radovi na instalaciji, ali i kako bi ona nedvosmisleno služila u svrhe formiranja dodatnih zahteva prema izvođačima građevinskih radova u delu gde je neophodno stvoriti neke posebne uslove za izvođenje ili kod bilo kog drugog izvođača sa kojim dolazi do ukrštanja tehnologija sa tehnologijama hlađenja ili klimatizacije.