Održavanje opreme

Sama činjenica da se bavimo proizvodnjom, prodajom i servisiranjem opreme i sistema za rashladu, koji održavaju robu pod određenim temperaturnim režimima 24 časa dnevno, non-stop, tokom cele godine, dovodi nas u obavezu da posao obavljamo isključivo na profesionalan način i u skladu sa najvišim standradima.

Održavanje opreme

Frigomax, kao dugogodišnji proizvođač i isporučilac rahladne opreme, bavi se i održavanjem, odnosno servisiranjem iste. Dobro obučen i tehnički opremljen serviserski kadar uz stalni nadzor od strane našeg inženjeringa, spreman je da odgovori na svaki zahtev, bilo da je reč o redovnom održavanju opreme ili interventom servisiranju. Naše ekipe se nalaze na terenu 24h/7 i to 365 dana uz godini bez prekida i bez obzira na dane praznika, tako da je vreme odziva u odnosu na momenat prijave kvara sveden na minimum.

Nudimo Vam saradnju po modelu koji je najviše prihvatljiv za Vas kao korisnika u smislu održavanja i interventnog servisa pogonskih agregata rashlade i/ili klime, klima komora, hladioničkih komora i izvršnih elemenata, rashladnih i termičkih vitrine, klima i fan-coil uređaja.

Obavljamo sve operacije kod servisnih intervencija bilo da se radi o problemu prouzrokovanom na mašinskom delu instalacija ili u delu elektro instalacija koje ih prate, odnosno nekom zahtevu sa aspekta automatike i kontrole procesa.