• Produžite funkcionalnost i vek trajanja svoje rashladne opreme redovnim održavanjem po dinamici i programu koje Vam predložimo i tako dodatno uštedite.

  • Thermo King instalaciono-servisni centar Frigomax-a u Šapcu, jedini u regionu je u potpunosti opremljen i kadrovski osposobljen za pružanje svih usluga koje pruža ovlašćeni Thermo King servis.

  • Obezbedite ili produžite ATP sertifikat za svoju komoru. Frigomax pruža usluge dobijanja, odnosno produžetka ATP sertifikata u svom servisnom centru u Šapcu.