Stacionarno hlađenje

Sopstvenim kapacitetima Frigomax pruža usluge projektovanja rashladnih sistema različitih konfiguracija i namena, kao i proizvodnje hladioničke opreme i izvođenja montažno-instalaterskih radova po principu „ključ u ruke“. Primenom poslednjih tehnoloških rešenja i inovativnim pristupom svakom zahtevu brinemo o energetskoj efikasnosti i učinkovitosti naših sistema.

Instalacija opreme

Frigomax sopstvenim kapacitetima u potpunosti izvodi radove na montaži i instalaciji hladioničke i klimatizacione opreme, bilo da se radi o nekom segmentnom zahtevu ili zahtevu za montažu i isporuku po principu „ključ u ruke“ za ceo sistem. U prethodnom periodu radovi na instalaciji opreme predstavljali su fokus u našem radu, tako da smo stekli ogromno i dragoceno iskustvo, neophodnu rutinu i efikasnost na zavidnom nivou. Radeći na najrazličitijim projektima usvojili smo najefikasniji model organizacije rada što danas predstavlja jednu od najvećih razlika u odnosu na ostale izvođače ili isporučioce opreme.

Adekvatno obučen kadar i fleksibilnost u radu su garant ispunjenja svakog zahteva koji se postavi ispred nas pre ili prilikom samog izvođenja. Rad u otežanim uslovima ili van uobičajnog radnog vremena postali su naša svakodnevnica u radu za najzahtevnije klijente u Srbiji i regionu. Sve naše ekipe su u potpunosti obučene i opremljene za izvršenje svih operacija na instalaciji, montaži ili puštanju u rad opreme.

U kriznim godinama iza nas i periodu smanjenog obima investiranja prilagodili smo se različitim zahtevima naših klijenata, pa tako pored instalacije nove opreme, pružamo usluge reparacije i montaže polovne opreme, kao i izvođenje radova na rekonstrukcijama, bez zatvaranja prodajnog dela objekta, čime se investitoru pruža mogućnost da nesmetano nastavi sa osnovnom delatnošću i dok su radovi u toku. Ono čime se danas posebno ističemo je i to da smo tokom nekoliko zadnjih godina poslovanja veoma uspešno pratili u radu i klijente koji su spremni i ulažu u najinovativniju opremu, tako da smo prateći njihov razvoj i mi razvijali sopstvene kapacitete, unapređivali svoje znanje i kvalitet izvedenih radova. To nam danas daje za pravo da za sebe kažemo da smo jedna od najuspešnijih kompanija u regionu u domenu pružanja proizvodnih usluga ovog tipa.