Stacionarno hlađenje

Sopstvenim kapacitetima Frigomax pruža usluge projektovanja rashladnih sistema različitih konfiguracija i namena, kao i proizvodnje hladioničke opreme i izvođenja montažno-instalaterskih radova po principu „ključ u ruke“. Primenom poslednjih tehnoloških rešenja i inovativnim pristupom svakom zahtevu brinemo o energetskoj efikasnosti i učinkovitosti naših sistema.

Hladioničke komore

Projektovanje i montaža sistema hladioničkih komora za sve tehnološke namene, različitih kapaciteta i nivoa opremljenosti. Pažljiva selekcija materijala i opreme, uz preciznu montažu, garantuju pouzdanost u eksplataciji i dugotrajnost u korišćenju. Projektujemo i montiramo hladioničke komore prima zahtevanoj tehnologiji hlađenja, od jednostavnih zahteva za manjim jednotemperaturnim lagerima, preko sistema komora za supermarkete, pa sve do velikih lagera ili tunela za zamrzavanje ili neku tehnološku obradu određenih namirnica. Sva ponuđena rešenja u potpunosti su uslaglašena sa važećom regulativom u domenu prehrabene industrije.

Nudimo isporuku po prinicipu “ključ u ruke” uz pažljivo sagledavanje potreba projekta i zahteva kupca, te s'tim u vezi vršimo izbor odgovorajućeg panela u smislu kvaliteta i strukture, adekvatnih vrata koja se izrađuju po tačnoj dimeniziji i aspolutno se mogu prilagoditi svakoj željenoj funkciji, kao i same tehnološke opreme za potrebe hlađenja, o kojoj više možete saznati na stranici koja se bavi ovim segmentom naše ponude, baš kao i opcijama daljinskog upravljanja i nadzora nad temperaturnim režimima, kao i nad drugim parametrima. Za potrebe hladioničkih komora većih dimenzija izrađujemo adekvatne potporne konstrukcije kako bi se zadovoljili zahtevi određene visine ili drugih dimenzija, a bez kasnijeg odstupanja u formi zidova, odnosno plafona.

U našoj ponudi se nalazi i sva prateće oprema za potrebe jednog komorskog sitema, kao što su police i regali, glajzevi i šine, neutralni elementi za potrebe priprema i prerade i sl.